Ung Cancer kräver bättre vård för unga vuxna cancerberörda. Vård på våra villkor. Vårdpersonal, beslutsfattare och politiker måste lyssna, anpassa och ta beslut efter våra behov.

Kampanjen Vård på våra villkor vilar på våra medlemmars upplevelser, synpunkter och idéer. I arbetet med kampanjen har vi samlat medlemmar från Ung Cancer, läkare och sjuksköterskor samt tjänstepersoner och politiker från landsting runt om i landet. Alla har ungefär samma bild av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i vården idag. Alla är överens om att det är viktigt att åtgärda det som inte fungerar. Ingen ifrågasätter att en jämlik vård måste ta reda på och ta hänsyn till patientens förutsättningar och villkor. 

Hur kommer det sig då att vården idag har svårt att på ett jämlikt sätt ta hänsyn till patientens villkor och förutsättningar? 

Kom och lyssna och resonera med oss den 4 juli klockan 15.00 på Gotlands Museum under Almedalsveckan. 

Läs mer om Ung Cancers kampanj Vård på våra villkor samt ta del av våra medlemmars berättelser här.

Om Ung Cancer:

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som finns till för att stötta dem mellan 16 och 30 år som lever med eller nära cancer.

Vi ger psykosocialt stöd och fyller det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till dem som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Om Kunskapscentrum för jämlik vård

Kunskapscentrum för jämlik vård finns för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla. Genom forskning, utbildning och verksamhetsutveckling skapar de förutsättningar för att jämna ut omotiverade skillnader. Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandandsregionen identifierar problem och stödjer hälso- och sjukvården för att göra något åt dem.

Kontaktuppgifter och övrig info finner ni här

Ung Cancer har 90-konto.
Deltagare

Emma Skoglund
Medlem i Ung Cancer

Läs mer

Ellinore Swing
Medlem i Ung Cancer

Läs mer

Jonas Ålebring
Ordförande Sveriges Yngre Läkares Förening

Läs mer

Viviana Lundberg
Ordförande Vårdförbundet Student

Läs mer

Malena Lau
Verksamhetschef Kunskapscentrum för jämlik vård

Läs mer

Helén Eliasson
Regionråd Västra Götalandsregionen

Läs mer